Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
προς Τουριστικά Γραφεία

Για τη διοργάνωση πολυήμερης Εκδρομής, μέσω προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας του 2ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας.

Το 2° Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας διοργανώνει πολυήμερη εκδρομή για μαθητές του σχολείου μας που συμμετέχουν σε εθνικά προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας. Για τη διενέργεια αυτής της εκδρομής προβαίνουμε σε Μειοδοτικό Διαγωνισμό με ποιοτικά κριτήρια από εγκεκριμένα και νόμιμα τουριστικά γραφεία.

Οι προσφορές των Τουριστικών Γραφείων θα γίνουν με τα πιο κάτω στοιχεία και απαιτήσεις:

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι φάκελοι των προσφορών θα κατατεθούν στο γραφείο του Διευθυντή του 2ου Γυμνασίου μέχρι την Παρασκευή, 06/02/2015 και ώρα έως 11:00 π.μ.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές θα ανοιχθούν παρουσία όσων ενδιαφερομένων επιθυμούν να παρευρεθούν από την επιτροπή που θα συσταθεί με βάση την ΥΑ 12987/Γ2/02-12-2011 στις 06/02/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 π.μ. στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η κατακύρωση θα γίνει από την Επιτροπή που θα συσταθεί με βάση την ΥΑ 12987/Γ2/02-12-2011.

ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: Το Σχολείο διατηρεί το Δικαίωμα της ακύρωσης της εκδρομής, λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας, χωρίς αποζημίωση στο Τουριστικό Γραφείο.

Α) ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ :
Πτολεμαΐδα  –  Θεσσαλονίκη – Μπρατισλάβα - Βουδαπέστη – Βιέννη

Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014


Οι τυχεροί αριθμοί είναι:

Νο 1435
Νο 1768
Νο 2800

Η παραλαβή των δώρων θα γίνει από το σχολείο (πρωινές ώρες) μετά τις γιορτές
ED

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
2ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
Πόλη: Πτολεμαΐδα
Ημερομηνία: 23-12-2014

Ταχ. Δ/νση
:
Μονής Γουμεράς 4

ΠΡΟΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Τ.Κ. - Πόλη
:
50200 Πτολεμαΐδα
Πληροφορίες
:
Νίκου Λυμπέρης
Τηλέφωνο
:
24630-23892
Fax
:
24630-25529
Ιστοσελίδα
:
email
:
ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση εκδρομής στη Βουλή 2015

Η οργάνωση της μονοήμερης Εκπαιδευτικής εκδρομής του 2ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας στην Αθήνα στις 15/2/2015 έχει ανατεθεί στο Τουριστικό Γραφείο ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ Travel, το οποίο ανακηρύχθηκε μειοδότης επειδή η προσφορά του ήταν η πιο συμφέρουσα και συμβατή με τους όρους της προκήρυξης.
Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος το ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ Travel και τα παρακάτω τουριστικά γραφεία:
  1. Hondromatidis Travel 
  2. Ptolemeos Travel
  3. Hermes Tours
  4. Topsis Tours
  5. Karipidis Travel
  6. Avlogiaris Tours

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού

Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2014

Ανακοίνωση εκδρομής Θεσσαλονίκης 10-12-2014


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
2ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Πτολεμαΐδα 03/12/2014

Ταχ. Δ/νση
:
Μονής Γουμεράς 4


Τ.Κ. - Πόλη
:
50200 Πτολεμαΐδα
Πληροφορίες
:
Νίκου Λυμπέρης
Τηλέφωνο
:
24630-23892
Fax
:
24630-25529
Ιστοσελίδα
:
email
:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η οργάνωση της μονοήμερης Εκπαιδευτικής εκδρομής του 2ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας στην Θεσσαλονίκη στις 10/12/2014 έχει ανατεθεί στο Τουριστικό Γραφείο Hondromatidis Travel, το οποίο ανακηρύχθηκε μειοδότης κατόπιν κλήρωσης επειδή η προσφορά όλων ήταν ισόποση και παρείχαν τα ίδια ποιοτικά κριτήρια.
Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος το Hondromatidis Travel και τα παρακάτω τουριστικά γραφεία:
1.      Hermes Tours
2.      Avlogiaris Tours
3.      Karipidis Travel
4.      Ptolemeos Travel
5.      Topsis Tours

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού