Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
προς Τουριστικά Γραφεία

Για τη διοργάνωση πολυήμερης Εκδρομής, μέσω προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας του 2ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας.

Το 2° Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας διοργανώνει πολυήμερη εκδρομή για μαθητές του σχολείου μας που συμμετέχουν σε εθνικά προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας. Για τη διενέργεια αυτής της εκδρομής προβαίνουμε σε Μειοδοτικό Διαγωνισμό με ποιοτικά κριτήρια από εγκεκριμένα και νόμιμα τουριστικά γραφεία.

Οι προσφορές των Τουριστικών Γραφείων θα γίνουν με τα πιο κάτω στοιχεία και απαιτήσεις:

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι φάκελοι των προσφορών θα κατατεθούν στο γραφείο του Διευθυντή του 2ου Γυμνασίου μέχρι την Παρασκευή, 06/02/2015 και ώρα έως 11:00 π.μ.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές θα ανοιχθούν παρουσία όσων ενδιαφερομένων επιθυμούν να παρευρεθούν από την επιτροπή που θα συσταθεί με βάση την ΥΑ 12987/Γ2/02-12-2011 στις 06/02/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 π.μ. στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η κατακύρωση θα γίνει από την Επιτροπή που θα συσταθεί με βάση την ΥΑ 12987/Γ2/02-12-2011.

ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: Το Σχολείο διατηρεί το Δικαίωμα της ακύρωσης της εκδρομής, λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας, χωρίς αποζημίωση στο Τουριστικό Γραφείο.

Α) ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ :
Πτολεμαΐδα  –  Θεσσαλονίκη – Μπρατισλάβα - Βουδαπέστη – Βιέννη