Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
προς Τουριστικά Γραφεία

Για τη διοργάνωση πολυήμερης Εκδρομής, μέσω προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας του 2ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας.

Το 2° Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας διοργανώνει πολυήμερη εκδρομή για μαθητές του σχολείου μας που συμμετέχουν σε εθνικά προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας. Για τη διενέργεια αυτής της εκδρομής προβαίνουμε σε Μειοδοτικό Διαγωνισμό με ποιοτικά κριτήρια από εγκεκριμένα και νόμιμα τουριστικά γραφεία.

Οι προσφορές των Τουριστικών Γραφείων θα γίνουν με τα πιο κάτω στοιχεία και απαιτήσεις:

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι φάκελοι των προσφορών θα κατατεθούν στο γραφείο του Διευθυντή του 2ου Γυμνασίου μέχρι την Παρασκευή, 06/02/2015 και ώρα έως 11:00 π.μ.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές θα ανοιχθούν παρουσία όσων ενδιαφερομένων επιθυμούν να παρευρεθούν από την επιτροπή που θα συσταθεί με βάση την ΥΑ 12987/Γ2/02-12-2011 στις 06/02/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 π.μ. στο γραφείο του Διευθυντή του σχολείου.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η κατακύρωση θα γίνει από την Επιτροπή που θα συσταθεί με βάση την ΥΑ 12987/Γ2/02-12-2011.

ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: Το Σχολείο διατηρεί το Δικαίωμα της ακύρωσης της εκδρομής, λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας, χωρίς αποζημίωση στο Τουριστικό Γραφείο.

Α) ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ :
Πτολεμαΐδα  –  Θεσσαλονίκη – Μπρατισλάβα - Βουδαπέστη – Βιέννη

Β) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΤΟΜΑ :
ΜΑΘΗΤΕΣ: 32 (14 αγόρια – 18 κορίτσια)
ΣΥΝΟΔΟΙ : Καθηγητές : 4 (μαζί με τον αρχηγό)
Γ) ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
            Αναχώρηση: (Πέμπτη 26-03-2015)
Επιστροφή:   (Κυριακή 29-03-2015)

Δ) ΜΕΤΑΒΑΣΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
            Οδικά – Αεροπορικά
Ε) ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ:
Στην ανωτέρω τιμή περιλαμβάνονται τα κάτωθι:
1.      Οδικά: Μετάβαση από Πτολεμαΐδα – Θεσσαλονίκη – Πτολεμαΐδα
2α. Θεσσαλονίκη – Μπρατισλάβα : αεροπορικά (μετάβαση)
2β. Μπρατισλάβα - Θεσσαλονίκη : αεροπορικά (επιστροφή) ή
Μπρατισλάβα – Θεσσαλονίκη : οδικά (επιστροφή)

ΓΕΝΙΚΑ: Κλιματιζόμενο πούλμαν, όχι διώροφο και να πληροί τις προδιαγραφές (δελτίο καταλληλότητας ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας κλπ.), να είναι δε στην αποκλειστική διάθεσή μας καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής με δύο έμπειρους οδηγούς.

ΣΤ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ
Μπρατισλάβα – Βιέννη – Βουδαπέστη

Ζ) ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
1.    Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3*** έως 5***** στο κέντρο της πόλης με κατά βάση τετράκλινα και τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και σε δίκλινα για τους συνοδούς καθηγητές.
2.    Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι του ξενοδοχείου να είναι στην διάθεση του Σχολείου και σε πλήρη λειτουργία κατά την διαμονή μας.
3.    Τα ξενοδοχεία να πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την σωστή διαμονή μας. (θέρμανση, ζεστό νερό, κλπ.).
4.    Πρωινό καθημερινά εντός του ξενοδοχείου, σε πλήρη μπουφέ αμερικάνικου τύπου, απεριόριστης ποσότητας.
5.    Γεύμα ή δείπνο (κατόπιν συνεννοήσεως) καθημερινά εντός του ξενοδοχείου σε πλήρη μπουφέ απεριόριστης ποσότητας.
6.    Ξενάγηση στις περιοχές επισκέψεων με Ξεναγό του Γραφείου.
7.    Δωρεάν κάλυψη των συνοδών – καθηγητών.
8.    Παρουσία υπευθύνου του τουριστικού γραφείου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
9.    Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μαθητών και καθηγητών.
10.  Ασφάλεια αστικής ευθύνης. (Παροχή ασφάλειας και δυνατότητα επιστροφής αεροπορικώς, με έξοδα του γραφείου, σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος ή ασθένειας).
11.  Προσφορά αεροπορικών εισιτήριων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μαθητών - καθηγητών.
12.  Παρουσία γιατρού στο ξενοδοχείο ή στη διάθεση των μαθητών όταν αυτό απαιτηθεί επί 24ώρου βάσεως.
13.  Κάθε τουριστικό γραφείο θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ και θα πρέπει η προσφορά να είναι σε κλειστό φάκελο και τα επισυναπτόμενα έγγραφα να κατατίθενται σε πρωτότυπη μορφή και όχι σε τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
14.  Το σχολείο θα επιλέξει την προσφορά που θα εγγυάται την ΚΑΛΥΤΕΡΗ και ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ της εκδρομής και ΠΡΟΣΙΤΗ στις τιμές. Θα ληφθεί σοβαρά υπ΄ όψιν η παλαιότητα του λεωφορείου. Για το λόγο αυτό να μας αναφέρετε το χρόνο πρώτης κυκλοφορίας καθώς και τους αριθμό κυκλοφορίας του λεωφορείου που θα μας διαθέσετε.

Αξιολογικές παράμετροι που θα επηρεάσουν την ανάθεση της εκδρομής στο Τουριστικό Γραφείο :
·         Η Γενική Τιμή ανά Μαθητή
·         Απόσταση του Ξενοδοχείου από το Κέντρο της Πόλης
·         Η ολοήμερη διάθεση Λεωφορείου
·         Ποιότητα Ξενοδοχείου ( πόσων αστέρων θα είναι)
·         Πρωινό και Ημιδιατροφή (γεύμα ή δείπνο και αν θα είναι Μπουφές)
·         Παρουσία Ξεναγού

Η) ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:
Οι δεύτεροι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την ευθύνη της συγκέντρωσης και καταβολής της συνολικής αξίας της εκδρομής στο Τουριστικό Γραφείο με ακριβή τήρηση των παρακάτω δόσεων :

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ : ΜΑΘΗΤΕΣ ......... χ Ευρώ = Ευρώ
Προσφορά Τουριστικού Γραφείου

{Ονομασία Τουριστικού Γραφείου)
{Διεύθυνση
(Στοιχεία Επικοινωνίας)
Το Τουριστικό Γραφείο ________________________________________________________ σχετικά με την πολυήμερη εκδρομή του 2ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας συντάσσει και προσφέρει τα πιο κάτω :
Α. Σημειώστε την τελική τιμή κόστους ανά μαθητή.
·         Συμφωνηθείσα τιμή ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ/ΜΑΘΗΤΗ : _________

Β. Σημειώστε Ναι ή Όχι
1.      Αεροπορικά εισιτήρια, Πολυτελές κλιματιζόμενο, πούλμαν, το οποίο πληροί τις προδιαγραφές (δελτίο καταλληλότητας ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας κλπ.) στην αποκλειστική διάθεση μας καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής με δύο έμπειρους οδηγούς. ___________
2.      Τρεις (03) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3*** έως 5***** με κατά βάση τετράκλινα Ή τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και σε δίκλινα για τους συνοδούς καθηγητές και γονείς. ____
3.      Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι του ξενοδοχείου να είναι στην διάθεση του Σχολείου και σε πλήρη λειτουργία κατά την διαμονή μας. _______
4.      Το ξενοδοχείο να πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την σωστή διαμονή μας. (θέρμανση, ζεστό νερό, κλπ.). ________
5.      Πρωινό καθημερινά εντός του ξενοδοχείου σε πλήρη μπουφέ αμερικάνικου τύπου, απεριόριστης ποσότητας. ______
6.      Γεύμα ή δείπνο καθημερινά εντός του ξενοδοχείου, σε πλήρη μπουφέ απεριόριστης ποσότητας.  ________
7.      Ξενάγηση στις περιοχές επισκέψεων με Ξεναγό του Γραφείου. _____
8.      Δωρεάν κάλυψη συνοδών – καθηγητών _____
9.      Παρουσία υπευθύνου του τουριστικού γραφείου καθ' όλη τη διάρκεια της εκδρομής. ______
10.   Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μαθητών και καθηγητών. _____
11.   Ασφάλεια αστικής ευθύνης. (Παροχή ασφάλειας και δυνατότητα επιστροφής αεροπορικώς, με έξοδα του γραφείου, σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος ή ασθένειας). ______
12.   Προσφορά αεροπορικών εισιτηρίων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μαθητών ή καθηγητών. _________
13.   Παρουσία γιατρού στο ξενοδοχείο ή στη διάθεση των μαθητών όταν αυτό απαιτηθεί επί 24ώρου βάσεως. _______

Γ) Σημειώστε τις αριθμητικές σας προσφορές
1.      Ξενοδοχεία κατηγορίας 3*** ή 4**** ή 5***** : _______    _______    _______
2.      Αριθμός Δίκλινων Δωματίων : _______
3.      Αριθμός Τρίκλινων Δωματίων : _______
4.      Αριθμός Τετράκλινων Δωματίων : ________

Δ. Επί πλέον προσφορές από το Τουριστικό Γραφείο :   _____________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Ε. Προτεινόμενο Πρόγραμμα από το Τουριστικό Γραφείο :
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Πτολεμαΐδα ……/……/2015
Για το Τουριστικό Γραφείο :

(Σφραγίδα και Υπογραφή Υπεύθυνου )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου